Parochiefederatie

Één kerkbestuur voor Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem.

St. Aldegundis Buggenum

Dorpstraat 38
6082 AP Buggenum

Bezoek website

St. Lambertus Haelen

Kerkplein 13
6081 BA Haelen

Bezoek website

St. Martinus Horn

Raadhuisplein 7
6085 BD Horn

Bezoek website

St. Servatius Nunhem

Kerkstraat 18
6083 AE Nunhem

Bezoek website

Onze parochiefederatie

Dat een kerk van blijvende waarde is, dat moge ook blijken uit deze website.
Als vier parochiegemeenschappen, levend vanuit een zeer rijke traditie, willen wij midden in onze wereld staan.
Iedere tijd kent zijn eigen mogelijkheden om in contact met elkaar te treden.

In onze huidige tijd is voor een goede communicatie een actuele website, een prachtig middel daartoe. Het is daarom ook dat ik met trots en zeker ook vanuit een grote dankbaarheid naar de vrijwilligers, die deze website mogelijk maken en steeds actueel zullen houden, u, als onze websitebezoeker heel hartelijk welkom wil heten.

Met welk doel u ook deze website bezoekt, of misschien kwam u zomaar langs gesurft, ik hoop dat u door deze site onze parochiegemeenschappen beter leert kennen en zult waarderen, hetgeen, mede door de vele vrijwilligers in onze parochies, tot stand wordt gebracht.

Wij hopen van ganser harte dat u door deze website een goed beeld krijgt van waar wij als parochiefederatie voor staan, van wat er leeft in onze parochies en moge het een uitnodiging zijn elkaar hopelijk echt te mogen ontmoeten. Welkom!

Pastoor Patrick Lipsch en Kapelaan Rajan Nesaiyan

Algemene informatie

Één kerkbestuur voor Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem.

De genoemde parochiegemeenschappen zijn nog zeer vitaal. We hebben een jonge pastoor, voldoende bestuursleden, veel vrijwilligers, actieve koorleden, levendige parochiecentra en een redelijke financiële positie.

Willen we op termijn deze vitale parochies behouden is bestuurlijke samenwerking echter noodzakelijk en ook verstandig, waarbij echter de eigen identiteit van de parochies nooit verloren mag gaan.

Door één overkoepelend bestuur te vormen waarin van elke parochie 2 bestuursleden zijn vertegenwoordigd, waarbij een stevig fundament wordt gevormd door de kerngroepen van alle parochies, blijft de eigen identiteit geborgd.
Deze kerngroep wordt gevormd door het huidige parochiebestuur dat ondersteund wordt door de vele vrijwilligers en het aanspreekpunt blijft voor de parochiaan. De organisatie van vieringen, avondwaken, gebedsdiensten, het maken van publicaties, het onderhoud van gebouwen en terreinen, de organisatie omtrent kosters, koren, misdienaars, lectoren etc. etc. blijft binnen de eigen parochie.

Financieel blijven de parochies ook onafhankelijk, men is en blijft verantwoordelijk voor de eigen jaarrekening, zij het dat grote investeringen aan het overkoepelend bestuur ter instemming worden voorgelegd, waarin zoals gezegd per parochie twee bestuursleden zitting hebben.

In de praktijk verandert er dus weinig. Toch gaan we bestuurlijk op beleidsterreinen als Financiën, Pastorale zaken, Gebouwen en Terreinen, Personeel en Organisatie, PR en Communicatie samenwerken om hier van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en financieel voordeel te behalen. Dit betekent ook verlaging van de werkdruk van meneer pastoor en minder vergaderingen.

In goed overleg zijn de volgende personen uit de 4 parochies voorgedragen als kerkbestuurslid in het nieuwe gezamenlijke Kerkbestuur:

vanuit Buggenum: Henny van de Vorle (pastorale zaken) en Frank Severens (gebouwen en terreinen).
vanuit Haelen: Wim Janssen (secretaris) en Wim Engels (personeel en organisatie).
vanuit Horn: Jetske Gilsing (2de secretaris) en Louis Vermeulen (penningmeester).
vanuit Nunhem: Jean-Peter Adams (communicatie) en Dorien Peters (bestuurslid).

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Het laatste nieuws

Nieuws

Nog meer afscheid Haelen

Op zondag 19 september is na de Vredesdienst en het zingen van het Lambertuslied afscheid genomen van de heer Geert Mouw. Geert was jarenlang in

Lees verder
Nieuws

Afscheid in Haelen

Voor de Parochie St. Lambertus te Haelen is de maand september een maand van afscheid nemen geworden.In totaal hebben wij van vier personen die vele

Lees verder
Nieuws

Woord van Pastoor Patrick Lipsch

Allerzielen:                                                                     Met Allerzielen beseffen wij weer eens des te meer hoe waardevol het leven van ‘n mens is. Wij noemen met ere de namen van

Lees verder

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.