Eucharistievieringen H. Maagd Maria Sterre der Zee  tevens Viering Werelmissidag

Zaterdag 10 okt.

Nunhem: 14.00 H. Mis van de gedachtenis van de H. Maagd, Sterre der Zee voor de zusters van de Congregatie van de Dominicanessen van Bethanië.

+

Haelen: 18.00 u. Eucharistieviering in het kader van Wereldmissiedag  i.s.m. MOV.
Thema: Thema: ‘Gelukkig de vredestichters’
Int:
– eerste jrd. en verjrd. Harry Kockelkoren;
– jrd. Lodewijk en Joseé Aquarius-Niessen en overleden familie;
– jrd. Jan en Berta Boormans-Janssen;
– Huub Moonen en overleden dochter Irene;
– voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging Haelen, in het
bijzonder voor: Lex Sauren; Wilhelmien van Montfort-Hanssen; Zuster Erasma van
Leeuwen; Mevrouw M. Theunissen-Gorissen; Tiny Marx-Veugelers.

+

Buggenum: 19.15 u. Eucharistieviering in het kader van Wereldmissiedag i.s.m. MOV
Thema: Thema: ‘Gelukkig de vredestichters’
Int.:
– gest. jrd. Johannes Cornelis Geraets en Maria Cristina Pijls en overige familieleden;
– overledenen van de fam. van Zandvoort;
Orgel: Marie-Louise Leijnse

Datum

10 okt 2020
Expired!

Tijd

14:00