H. Mis van Palmzondag /Passiezondag

Zondag: 28 maart 2021 Palmzondag /Passiezondag

BEGIN VAN DE GOEDE WEEK

                                  Aanmelden voor deze viering

 Buggenum: 09.30 u. H. Mis Gezinsviering met wijding van de palmstokken en palmtakken, voorbereid door de werkgroep gezinsvieringen m.m.v.  kinderen van de basisschool.
Int:
–  voor alle zieken en overledenen van de parochie
De vieringen met Palmpasen en de Paaswake zijn voor  30 personen toegankelijk. Dit betekent dat wij dit jaar genoodzaakt zijn om deze vieringen met een kleiner publiek te vieren.
U dient zich aan te melden voor het bijwonen van deze vieringen. Dit kan via tel. nr.  06-39837683 of per mail:  aldegundis@ziggo.nl

+

Nunhem: 09.30 u. H. Mis (PALMZONDAG) Herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem in de Latijnse hoogmis van Palmzondag met de vaste gregoriaanse gezangen uit de XVIIe Mis en Credo IV.
Int:
– ter ere van St. Servaas uit dankbaarheid;
Na de mis kan men in de kerk gewijde palmtakjes afhalen en men respectere daarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

+       Aanmelden voor deze viering

Horn: 11.00 u. H. Mis    Zegening van de palmen en de palmpasen en Passieverhaal
Int:
– gest. jrd. overl. ouders Crijns-van Appeven, zoon Sjaak en nichtje Bianca (iplv. 29/3 2020)
– gest. jrd. Anna Meevissen en overl ouders Meevissen Graef;
Orgel: Sylvia Berghs      Zang: Alexander Giebels en Wim Ramakers     Lectoren Regi + kind
Gastvrouw: mia graef    Acolieten: Lilian-Tom-Louis Joep-Jesse-Finn

Kosters: mw. Bouwens; mw.M. Nijskens; mw. A. Vermeulen

Datum

28 mrt 2021
Expired!

Tijd

09:30