H. Stefanus, martelaar Tweede Kerstdag

Zaterdag: 26 december: H. Stefanus eerste martelaar, 2e Kerstdag

Buggenum: 09.30 u. H. Mis

Int:
voor alle zieken en overledenen van de parochie;
– als gest. jaardienst voor Pierre Geraets;
Jes Winkes-Franssen,
– Martin v.d. Vorle,
– Jan Winkes,
– Tonny v.d. Vorle-Smedts en Wendy Ueberbach
– Martin Perez;
Organist: Marie-Louise Leijnse-Schreurs, Cantor; Arlette Vossen.

+

Horn: 11.00 u. H. Mis
Int:
– gest. jrd. overledenen van de fam. Lutters;
– gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders Meevissen-Graef;
– overl. ouders Hilly en Jules Honée-van Neyenhoff; (iplv. 21/6)
– Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette;
– dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber en alle overl. van de fam. Dings-
Heber;
– Harry Tromp en de overl. familieleden van de familie Tromp en de familie de Klein;
– overl. ouders Hubert Schreurs en Clementina Schreurs-Hendriks;
– Overl. ouders Jan en Annie Smeets-Demarteau;

Zang: Cantors      Lector: Marjo Smeets         Koster: mw. A. Vermeulen
Gastvrouw: Marjo Smeets/ Christien Dings

Tussen 14.00 en 16.00 u. is de kerk in Horn en Haelen geopend om de kerststal en de kerstversiering te bezichtigen of een kaarsje te branden.

Datum

26 dec 2020
Expired!

Tijd

09:30