Sacramentsdag en Sacramentsprocessie

Op het Hoogfeest van het Heilig Sacrament zou naar goed gebruik, op vele plaatsen een Sacramentsprocessie plaatsvinden. De processie van het Lichaam en Bloed van Christus is in feite het ‘verlengstuk’ van de eucharistieviering: onmiddellijk na de H. Mis wordt de Hostie die tijdens de H. Mis geconsacreerd is, buiten het kerkgebouw gebracht, opdat men openlijk een getuigenis aflegt van geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament. Waar dat mogelijk is houdt men, vooral op het feest van het Lichaam en Bloed van Christus, een processie langs openbare wegen, als publiekelijke uiting van verering voor de allerheiligste Eucharistie. Een Sacramentsprocessie is in de Rooms-Katholieke Kerk een processie waarbij een geconsacreerde hostie (het “Heilig Sacrament” of “Allerheiligste”) in een monstrans op plechtige wijze door een priester door de straten van een stad of dorp gedragen wordt. De priester draagt daarbij een koorkap en loopt onder een processiehemel. Veel Sacramentsprocessies trekken op de tweede zondag na Pinksteren, de officiële viering van Sacramentsdag (Corpus Christi). Vroeger was het gebruikelijk dat bewoners langs de route processievaantjes plaatsten, hun huizen versierden met kaarsen en bloemen, en de straat, waardoor de processie met het Allerheiligste werd gedragen versierden met een bloemtapijt.
De harmonie liep mee en speelde bekende processiemarsen, het kerkelijk zangkoor zong uit volle borst, afwisselend met het hardop bidden van de rozenkrans door de processiegangers. Als de pastoor met het Allerheiligste voorbijkwam, knielde men uit eerbied. Mannen namen hun hoed af en iedereen sloeg een kruis en men zweeg even uit eerbied en om de plechtigheid van het moment. Jammer genoeg is de traditie van het houden van de processie op vele plaatsen verloren gegaan en nu voor velen een totaal vreemd en ongekend gebruik. Ook de eerbied, die zo vanzelfsprekend was is helaas verwaterd. Dit jaar zal door de maatregelen rondom Covid-19, deze processie wederom niet plaats vinden. Hopelijk in 2022 weer.  

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.